Repertoar

  • Ozbiljna, umetnička muzika pisana za T.O.
  • Transkripcije najpoznatijih dela svetske muzičke baštine
  • Starogradske pesme
  • Novokomponovane varoške pesme
  • Narodne igre - kola
  • Autorska muzika
  • Duhovna muzika