Nadimci


Nadimci u Sremu

U posleratnim seobama dođe novi stanovnik sa juga Srbije u jedno donjosremsko selo. Jezik neobičan, a nije baš ni neka pojava, novajlija. Selo mu odmah “okrpi” ime. Čuje novajlija za to, ne sviđa mu se ime. Ode kod šefa mesne kancelarije da se žali. Traži čovek lepše ime. Ne mogu ti ja tu ništa. Nije to tek tako. Na navaljivanje nezadovoljnika, šef se seti otvori vrata i pozva decu koja su se igrala pred školom”

Deco kako se ovaj čovek zove? Deca ko iz topa skaradno ime.

Eto vidiš, koga selo obeleži, to se lako ne briše. Potapša po ramenu šef novajliju, ovaj se pokupi i ode.

Kazivač: Josip Kun – Joca

Nadimci na Bregu

Pođosmo stopama šefa mesne kancelarije da po Bregu pitamo i beležimo brežanske porodične nadimke. Posao je tek započet. Razgovore na temu nadimaka na Bregu vodili smo sa: Ivom Benčićem – Šešanom, Marom Jurcom, Ivanom Lancom – Kuštrom, Mijom Petkovićem – Bugarom, Antunom Lancom – Bakancom, Stevom Benčićem – Beljom, Jocom Kunom – Perićem. Po oceni sagovornika, između dva rata najbrojnija porodica bili su Matešići, a danas Lancovi. Galari i Pilovi su bili najbogatiji.

Benčići su rodom iz okoline Brinja u Lici. Kad su došli, nema za sada pouzdanih podataka. Imaju sledeće nadimke:

Benčići – Beljini: ime su dobili po svetlom tenu.

– Benkovi: imali su u porodici “mutavog” člana, koji je često izgovarao “be, be”.

– Vukovići: predak Josip oženio je Anu Vuković, i ušao u kuću, zadržao je svoje prezime, ali je dobio i nadimak.

– Grbini: imali su u porodici grbava čoveka.

– Grginci: po pretku Grgi.

– Svetiteljevi: jedan od predaka palio je fenjere u gradu – osvetljavao.

– Šešanovi: po turskoj pušci šišani – šešani, dobili su ime.

Bodori – Bibini: pegavi kao bibižije (morkino) jaje, otuda Bibini.

– Bikicini

– Cagini

– Pištaći

Gineri – Mucovi

Jeneji – Lončari bili su po zanimanju, grnčari.

Kleići – Šabata

Kolarići – Kirini

Kunovi – Perići dobiše ime po pretku Peri. Stariji brežani ga se sećaju kao oca Blaže, Franje i Đure – Lale. Povodom 1000-godišnjice Hrvatskog kraljevstva 1925. godine, Pera Kun je pozdravio goste 3. oktobra ispred “Hrvatskog doma”.

– Ajncikini: dobili su ime po sirotinju. Mnogobrojnu porodicu trebalo je nahraniti. Njihov predak, Franja, za vreme obeda delio je deci po kašiku žganjaca govoreći: “ajnc, cvaj” pa opet “ajnc, …” i tako ostaše Ajncikini.

– Sapanđilovi: dobili su ime po jednom nemirnom pretku

Lancovi – Bakanci: dobiše svoj nadimak po pretku, koji je bio stražmešter u Austro- ugarskoj vojsci. Stari drugovi iz vojske međusobno su se oslovljavali sa “Baka” tj. stari vojnik, stari drug, i otuda ime Bakanci.

– Kuštrini: po kudravoj kosi nekog od predaka.

– Čađini: dobiše naziv po sledećoj priči: Ostao udovac sa šest golotrbih sinova. Da bi preživeli otac napravio raspored u kući, šta će ko raditi. Najmlađem sinu pripala je dužnost da loži vatru. Došao s jeseni kući otac sa braćom, a mali zagrejao sobu, ali se i ogaravio. Otac radostan, hvali sina. Pazi mog čađa, kako je ugrejao sobu. Od tog najmlađeg Lanca, dobila je čitava porodica nadimak Lancovi – Čađini.

Matešići – Jokoši

– Brajkovi, verovatno po uzrečici ”brajko moj”.

Mikulinčevi – Ajpikini, po dedi u čijoj kući je Miroslav odrastao.

Naglovi – Sikirice, dobiše naziv po uzrečici jednog od predaka: “ako zgrabim sikiricu”.

– Stokani

Markovi – Prke

Maletići – Ćesari, po uzrečici “Ćesar ga je..”

Pilovi – Piljeskare, zbog visokog rasta, ali i među najbogatijima.

Petkovići – Bugari, zbog bavljenja baštovanlukom među prvima na Bregu, kao Bugari. Loza Petkovića potiče iz Srbije i starinom su bili Srbi. Predak Stevan došao je u Hrtkovce na izučavanje ćurčijskog zanata. Oženivši gazdinu ćerku, Stevan je promenio veru, al’ zadržao prezime.

– Pugini

Rakoši: Starinom su Mađari, doseljeni 1756/7. godine.

– Dinjini: prvi je taj nadimak dobio deda Steva, jer je imao veliku glavu, kao dinja.

– Kržekovi: po ujaku.

– Zrikini: po dedi, koji je bio razrok.

Šikeždi – Kutljaci: jedan od predaka, na mobama, vršidbama i gozbama bio je ješan, pa je kutlačom grabio samo meso. Otuda im taj nadimak.

Šme – Šnicer

– Tobijas

Štimac – Zelenbor


Copyright © 2019 HKPD Matija Gubec. All rights reserved. Made by CNT.