Moj kićeni srem


Moj kićeni srem

1.

Ja volim moju Rumu, i celi ravni Srem

I volim Frušku Goru, najlepši Sremski cvet

I volim reku Savu, i Dunav širok plav

Što grle Sremska polja, najlepši Božiji dar

Refren:

I pevam sad, ono što umem

Najlepši je kraj, moj kićeni Srem (2x)

2.

Ja volim tamburaše, kad šorom sviraju

I lepe mlade snaše, kad s njima pevaju

I volim Sremska sela, široke šorove

I lepe besne konje, lajave kerove

3.

Ja volim kada zoru, petlovi javljaju

I rana letnja jutra, što rosom mirišu

I volim moju Rumu, i celi ravni Srem

Ja volim dobre ljude, ja volim ceo svet

Josip Jurca


Copyright © 2019 HKPD Matija Gubec. All rights reserved. Made by CNT.